Sponsoren
Wederom top 5 voor Roel Hoekstra

Dit keer mochten we weer in het bij programma rijden vande MotoGP.  Onder toeziend toeziend oogvan vele duizenden toeschouwers werden er op de donderdag en vrijdag dekwalificaties verreden en op de zaterdag de race

 

De eerste kwalificatie betekende ook meteen de eerstedroge meters op het circuit van Assen voor dit seizoen, nadat de trainingsdageen week eerder volledig in het water was gevallen.

Ondanks het lange tijd niet rijden op deze waren detijden meteen al goed voor de top 10. na paar kleine aanpassingen halverwege detraining  werd er nog een poging gedaanom een snelle ronde eruit te krijgen.

Uit eindelijk resulteerde deze training in een voorlopige8e positie. Gezien het feit dat we nog tegen verschillende problemen aan liepenwisten we dat het voor de tweede kwalificatie op de vrijdag nog een stuksneller kon.

 

De tweede kwalificatie werd wederom aan het eind van dedag verreden, nu zelfs om kwart voor 7. Gelijk vanaf het begin voelden  veranderingen goed aan welke doorgevoerdwaren om de problemen van de eerste kwalificatie te verhelpen. Na een aantalrondes werd de achterband verwisseld zodat we nog een snellere tijd kondenrijden. De tijden gingen meteen naar beneden waardoor de startpositie ooksteeds beter werd. Uiteindelijk werd een 4e startpositie het hoogst haalbare.

Hiermee waren we dan ook erg tevreden.

 

De race was ditmaal kort na de MotoGp race waardoor ernog veel toeschouwers op de tribunes achterbleven.  De start was niet erg goed en verloor 1 pleken kwam dan ook als 5e door de eerste ronde. Het tempo was gelijk goed en kongoed met het groepje mee komen wat streed om de 2e positie. Met nog een 5rondes te gaan begonnen er wat kleine problemen te ontstaan waardoor het tempovan het groepje niet meer bij gehouden kon worden, hierdoor kwamen we op eeneenzame 5e positie te rijden.  Dit werddan ook de positie waarop we werden afgevlagd.

 

Ondanks dat we het tempo net niet bij konden houden vanhet groepje zijn we toch erg tevreden met het verloop van deze race. we hopendat we bij de volgende race op het circuit van Zolder wederom een top 5klassering kunnen behalen